Vážení klienti

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a v súvislosti s opatreniami súvisiacimi s COVID-19, uzatvárame SCŠPP Centrum detskej reči od 16.3. do odvolania. Vzhľadom na vzniknutú situáciu Vám nemôžeme naše odborné služby poskytovať osobne, ale ponúkame Vám možnosť poradenstva elektronickou formou.

Všetci naši odborní pracovníci sú Vám k dispozícii  prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Ďakujeme za porozumenie.

Tím Centra detskej reči.

Prijímame nových klientov

prijímame do terapeutickej starostlivosti deti s poruchou výslovnosti

a deti od 2. ročníka ZŠ s vývinovými poruchami učenia na jazykovom podklade 

Rozhodnutie ministra školstva

Branislav Gröhling minister Bratislava 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Užitočné linky

Užitočné linky s aktivitami pre deti Knižka – Spievanky – Vybranky https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/spievanky-vybranky-17#flipbook/page-20 Knižka - Abeceda z vreca von https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-von--161#flipbook/page-3 Knižka s...

prečítajte si viac

Informácie o diagnostických vyšetreniach

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020): Žiadosti na...

prečítajte si viac