Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Centrum detskej reči

Centrum detskej reči patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.

centrum reči
M

Vážení záujemcovia

ďakujeme za prejavený záujem o naše centrum. Nakoľko sú naše kapacity dlhodobo naplnené pozastavujeme prijímanie nových klientov (okrem podozrenia na poruchy učenia). Nebude možné ani zaraďovanie klientov na čakaciu listinu, z dôvodu jej naplnenia. O spustení prijímania nových klientov Vás budeme informovať na našej webovej stránke a na FB.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa úspechov,
Tím Centra detskej reči

služby ktoré ponúkame

centrum reči logopéd

logopedická starostlivosť

diagnostika, poradenstvo a terapia pre deti od raného detstva ohľadom oneskorovania vývoja reči, pri nesprávnej výslovnosti a zajakavosti.

centrum reči psychológ

psychologická starostlivosť

diagnostika a rediagnostika intelektových schopností, osobnosti, diagnostika profesionálnej orientácie, diagnostika školskej spôsobilosti a psychoterapia.

centrum reči špeciálny pedagóg

špeciálno-pedagogická starostlivosť

diagnostika a rediagnostika detí a žiakov so ŠVVP, špeciálno-pedagogické a terapeutické služby, vykonávanie cvičení.

Dávame do pozornosti

Občianske združenie

OZ ProLibero

Cieľom občianskeho združenia je podpora a pomoc deťom a mládeži prioritne s narušenou komunikačnou schopnosťou…

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

l

Prosba o 2 % z daní

tlačivo na stiahnutie TU

Odkazy na užitočné články

Rozhodnutie ministra školstva

Branislav Gröhling minister Bratislava 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

prečítajte si viac

Užitočné linky

Užitočné linky s aktivitami pre deti Knižka – Spievanky – Vybranky https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/spievanky-vybranky-17#flipbook/page-20 Knižka - Abeceda z vreca von https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-von--161#flipbook/page-3 Knižka s...

prečítajte si viac

Informácie o diagnostických vyšetreniach

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020): Žiadosti na...

prečítajte si viac