Rozhodnutie ministra školstva

Branislav Gröhling minister Bratislava 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Užitočné linky

Užitočné linky s aktivitami pre deti Knižka – Spievanky – Vybranky https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/spievanky-vybranky-17#flipbook/page-20 Knižka – Abeceda z vreca von https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-von–161#flipbook/page-3...

Informácie o diagnostických vyšetreniach

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020): Žiadosti na...