Rozhodnutie ministra školstva

Branislav Gröhling minister Bratislava 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...