Logopedická starostlivosť

Poskytujeme logopedickú diagnostiku, poradenstvo a terapiu deťom od raného detstva (od cca 2 rokov) ohľadom oneskorovania vývoja reči, pri nesprávnej výslovnosti, pri embryonálnom prehĺtaní,  pri zajakávaní, pri problémoch s rečou v sprievode iných ochorení,napr. PAS, Downov syndróm, sluchové postihnutie, ADHD.

Poskytujeme individuálne aj skupinové terapie. Individuálna terapia je šitá na mieru každému dieťaťu osobne, podľa problému, ktorý má, schopností dieťaťa a rečovej úrovne. Skupinové terapie ponúkame nielen pre deti ale aj pre rodičov.

Poskytujeme logopedické vyšetrenie a následné poradenstvo ohľadom zaškolenia dieťaťa pred nástupom do školy alebo počas navštevovania školy (ako logopedický problém ovplyvňuje prácu na hodinách, ako môžeme dieťaťu v škole pomôcť).

Poskytujeme logopedické poradenstvo pre pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov v materských školách a základných školách (ako logopedický problém ovplyvňuje správanie sa a aktivity v MŠ a ZŠ, ako si prácu s dieťaťom môžeme uľahčiť, ako mu môžeme pri vyučovaní a rôznych aktivitách pomôcť).