vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Poskytujeme vzdelávanie a konzultácie pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl. Vzdelávania sa zameriavajú na aktuálne problémy z oblasti logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktoré sú prepojené na uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese.